Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Kapcsolat


Üdvözöljük a cég által fenntartott webhelyen!

A cookie-kkal kapcsolatos jelen irányelvek célja, hogy tájékoztassuk felhasználóinkat a tőlük származó információk cookie-k és a felhasználók nyomon követésére szolgáló más technológiai megoldások segítségével történő gyűjtésének gyakorlatáról.

A cookie-k használatára vonatkozóan megadott beleegyezéssel kapcsolatos európai uniós szabályok áttekintése 
Az európai uniós jog megköveteli a webhelyek révén a felhasználók számítógépein cookie-kat elhelyező szervezetektől, hogy a cookie-knak a webhelyeken való használatával kapcsolatos egyértelmű és átfogó tájékoztatás felhasználóknak való megadását követően a felhasználók beleegyezését kérjék. Az e szabálynak való megfelelés érdekében a következő négy lépést tettük:Azonosítottuk az e webhelyen keresztül használt cookie-kat és a nyomon követésre szolgáló más technológiai megoldásokat, a cookie-k használatának célját, valamint a kapcsolódó információkat, például a cookie-k lejáratát, továbbá hogy saját (first party) vagy idegen (third party) cookie-król van-e szó.A fenti l. pont szerint gyűjtött információ alapján értékeltük azt, hogy a látogatók adatvédelemmel kapcsolatban megfogalmazott elvárásai szerint milyen mértékben érintik a cookie-k a magánszférát.Az egyes cookie-k magánszférát érintő jellegének megfelelő szintű közléssel „egyértelmű és átfogó” tájékoztatást adtunk a webhely cookie-jairól.Döntöttünk a webhely cookie-jaira vonatkozó beleegyezés megszerzésére vonatkozó megfelelő stratégiát illetően, figyelembe véve a cookie-k használatát és a magánszférát érintő jellegét. Bizonyos típusú cookie-k mentességet élvezhetnek a vonatkozó jogszabályok alapján, és ilyen esetekben e cookie-kkal kapcsolatban nem szükséges beleegyezés. 

A webhelyen alkalmazott, a beleegyezés megszerzésével kapcsolatos stratégiák
A cookie-k és a hasonló, a felhasználók nyomon követésére szolgáló technológiai megoldások (például a nyomon követési képpontok és a weboldali szkriptek) (a továbbiakban: a cookie-k) használatára vonatkozó beleegyezés megszerzésével kapcsolatos európai előírások folyamatosan változnak, és noha az előzetes, a kifejezett beleegyezéssel kapcsolatos („opt-in”) stratégiák jelentik a jogilag leginkább kikezdhetetlen megoldást a beleegyezés megszerzésére, ezek előnytelenül hathatnak a felhasználói élményre, és kedvezőtlenül befolyásolják a webhelyeken keresztüli legitim adatgyűjtést.Alternatív megoldásként a hallgatólagos beleegyezést alkalmazó stratégiák lehetővé teszik számunkra a beleegyezés kikövetkeztetését ott, ahol a látogatók nem utasítják el (utólagos tiltással – „opt-out”) a cookie-kat azt követően, hogy kiemelt tájékoztatást kaptak a cookie-król, valamint egyszerű, mindig elérhető, a cookie-k összetett szintű szabályozását lehetővé tevő vezérlőt bocsátunk rendelkezésükre.
Ez lehetővé teszi a látogatók számára a kívánt cookie-k elfogadását és a nem kívántak elutasítását.A bármilyen jellegű cookie-hoz megfelelő, a beleegyezés megszerzésére irányuló stratégia az adott cookie magánszférát érintő jellegének függvénye, és figyelemmel van a következőkre:ki szolgálja ki a cookie-t (saját vagy idegen cookie)milyen adatokat gyűjt a cookiemilyen célokat szolgál a cookiea cookie működésének időtartamaannak a webhelynek a jellege, amelyen keresztül a cookie-t elhelyezték. A beleegyezést igénylő cookie-k esetében egy háromszintű megközelítést alkalmazunk a látogatók beleegyezésének megszerzésére:
a magánszférát kis mértékben érintő cookie-k esetében: 
részletes tájékoztatást adunk a cookie-kal kapcsolatos irányelvekben, és lehetővé tesszük a cookie-k egyszerű elutasítását, és a látogatók beleegyezésére következtetünk akkor, ha nem utasítják el a cookie-kat 
a magánszférát közepes mértékben érintő cookie-k esetében: 
ugyanazt a stratégiát alkalmazzuk, mint a magánszférát kis mértékben érintő cookie-k esetében, és az adott helyzetnek megfelelő tájékoztatást adunk a cookie-k használatára vonatkozóan a webhelyek megfelelő helyein (például úgy, hogy a célzott hirdetések mellett vagy a cookie-kra hagyatkozó más webhelyfunkciók mellett adunk tájékoztatást a cookie-król) 
a magánszférát nagy mértékben érintő cookie-k esetében: 
az előzetes hozzájáruláson alapuló stratégiát alkalmazunk (például olyan bannert/felugró ablakot, amely az ilyen cookie használata előtt a látogató beleegyezését kéri).

Hallgatólagos beleegyezés a legtöbb cookie-ra vonatkozóan: 
Az ezen a webhelyen alkalmazott cookie-k a magánszférát csak kis vagy közepes mértékben érintik.

A cookie-k típus szerinti ismertetése (szemben a pontos elnevezés szerinti ismertetéssel): 
Tekintettel a webhelyeken keresztül használt cookie-k jelentős számára, nem egyesével ismerteti és értékeli az egyes cookie-k magánszférát érintő jellegét. Az értékelés ehelyett kategóriák szerint csoportosítja a cookie-kat (például „hirdetési cookie-k”, „elemzésre szolgáló cookie-k” stb.), és az egyes kategóriák esetében vizsgálja a magánszférát érintő jelleget, figyelembe véve az adott kategóriába tartozó cookie-k sajátos funkcióit.

MEGJEGYZÉS: 
Amennyiben tiltja a sütik hozzáférését, úgy a weboldal egyes elemei részben vagy egészében hibásan jelenhet meg. 
A más webhelyekre mutató hivatkozások
Ez a webhely más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre szolgáló technológiai megoldásaiért nem vállalunk felelősséget, és cookie-król szóló jelen irányelvek az ilyen webhelyekre nem vonatkoznak.

A velünk való kapcsolatfelvétel
Ha kérdése, észrevétele vagy problémája van a cookie-kal kapcsolatos irányelveket illetően, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következőképpen: KAPCSOLATFELVÉTEL

A cookie-kal kapcsolatos irányelvek módosítása
Ha változna a jelen irányelv, akkor a módosított irányelvet ezen a webhelyen tesszük közzé. A cookie-kal kapcsolatos irányelv utolsó frissítésének napja:02/01/2014.

Adatvédelmi tájékoztatónk megtekinthető